KARAKTER WANITA ISLAM

Karakter ini merupakan hiasan utama terbentuknya masyarakat Islam dan tertegaknya sistem Islam di muka bumi serta menjadi tiang penyangga peradaban dunia. Kesepuluh karakter itu adalah :

Salimul Aqidah :: Bersih akidahnya dari sesuatu hal yang mendekatkan dan menjerumuskan dirinya dari lubang syirik.

Sahihul Ibadah :: Benar ibadahnya menurut Al Quran dan As Sunnah serta terhindar dari segala bid’ah yang dapat menyesatkannya.

Matinul Khuluq :: Mulia akhlaknya sehingga dapat menunjukkan sebuah keperibadiaan yang menawan dan dapat meyakinkan kepada semua orang bahawa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan Lil’Alamin).

Qawiyul Jismi :: Kuat fisiknya sehingga dapat mengatur segala kepentingan bagi jasmaninya yang merupakan amanah / anugerah dari Allah SWT.

Musaqaful Fikri :: Luas wawasan berfikirnya sehingga dia mampu menerima berbagai informasi serta perkembangan yang terjadi di sekitarnya.

Qadirun ‘alal Kasbi :: Mampu berusaha sehingga menjadikannya seorang yang berjiwa mandiri dan tidak mahu bergantung kepada orang lain dalam memenuhi segala keperluan hidupnya.

Mujahidun Linafsihi :: Bersungguh-sungguh dalam jiwanya sehingga menjadikannya seseorang yang dapat meningkatkan setiap kesempatan ataupun kejadian hingga menimbulkan kebaikan pada dirinya ataupun orang lain.

Harisun ‘ala Waqtihi :: Kecekapan dalam memanfaatkan waktunya sehingga menjadikannya seorang yang pantang membuang waktu untuk melakukan kebaikan, walau sedetikpun. Kerana waktu kita gunakan selama hidup ini akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Munazham Fi Syu’unihi :: Teratur dalam urusannya hingga menjadikan kehidupannya sempurna dalam segala hal yang menjadi tanggungjawab dan amanahnya. Dapat menyelesaikan semua masalahnya dengan cara yang baik.

Nafi’un Li Ghairihi :: Bermanfaat bagi orang lain, sehingga menjadikannya seseorang yang bermanfaaat dan diperlukan. Kewujudannya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang lain dan ketiadaannya akan menjadikan kerinduan pada orang lain.

Mudah-mudahan dengan sepuluh karakter yang dikemukakan di atas menjadikan kita lebih bermotivasi diri untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan kita.Amin.

http://www.smileycodes.info

No comments:

Post a Comment

Don’t find love, let love find you. That’s why it’s called falling in love, because you don’t force yourself to fall, you just fall. :)

Copyright © Noor Atikah Ramli Designed by azhafizah.com